Koliko vremena je potrebno za zagrijavanje poda?

Saznajte zašto i kako brzo će se pod zagrijati 

Brzo zagrijavanje prostorije je važna činjenica, međutim, treba obratiti pozornost na kretanje obloge i podloge.
Moguća maksimalna ugradbena snaga za podno grijanje iznosi 150 W / m2 bez obzira na tehnologiju koja se koristi, bez obzira radi li se o podnom grijanju filmom, grijanju mrežom i kabelom ili vodenim podnim grijanjem. Snaga po četvornom metru iznad 150W može uzrokovati brzo toplinsko širenje strukture materijala tako može oštetiti završnu oblogu, fugu ili čak i samu podlogu-estrih u kratkom vremenu. Izbjegavajte podno grijanje pomoću "grijaće folije", "pametne -samoregulirajuće folije" i grijaćih mrežica snage 200-220w/m2 i više.

Vrijeme zagrijavanja je kontinuirana varijabla.

Ovisi o početnoj temperaturi struktura, vanjskoj temperaturi, o masi (debljini) podloge i kvaliteti odabrane završne obloge. Međutim, mogu se odrediti opće vrijednosti vremena zagrijavanja:

15 - 30 minuta

Uvjet brzog zagrijavanja je izravno zagrijavanje završne obloge. Grijaći elementi izravno ispod obloge ne moraju zagrijavati ukupnu masu podloge-estriha u ciklusu grijanja, samo završnu oblogu od 8-10 mm i sloj u koji je postavljen. U sobama koje zahtijevaju brzo zagrijavanje, preporučujemo korištenje tankog podnog grijanja pomoću CALEO grijaćeg filma.

Sustavi CALEO za zidno i stropno grijanje također imaju kratko vrijeme zagrijavanja, budući da su na stropu dopuštene više temperature, a gipsana ploča je izvrstan vodič topline.

1 - 1,5 sati

U slučaju sustava podnog grijanja sa akumulacijskim pohranjivanjem topline je poznato usporeno i ravnomjerno zagrijavanje. Naravno, ove vrijednosti ovise o debljini/masi estriha i početnoj temperaturi prostorije. Općenito govoreći, za zagrijavanja potrebno je predvidjeti dulje vrijeme kroz programiranja termostata. Zagrijavanje poda do 23 ° C može trajati više od 1 sata za željenu radnu temperaturu (jesenski period). U zamjenu, dugo vrijeme, satima, podloga jednolično predaje toplinu prostoriji. Rad sustava je iznimno ekonomičan. Naš sustav Caleo podržava podno grijanje sa akumulacijskom pohranom topline.

4 - 8 sati

Vrijeme od 4-8 sati je minimalno potrebno za prvo zagrijavanje. Ako su i betonski pod - estrih i zgrada konstantno hladne, zgradu treba postupno zagrijati (zimski period). Ovisno o vrsti i izvedbi sustava grijanja, prvo zagrijavanje može potrajati i do 8 sati. U vlažnim zgradama (novogradnja, prva sezona grijanja) ova vrijednost može iznositi 24 do 48 sati.