Computherm

  • Grijaća mreža od 150W/m2 - Computherm

Upute za električnog podnog grijanja sa grijaćim mrežama od 150W/m2 - Computherm
 
  • Grijaći kabel od 20W/m - Computherm

Upute za električnog podnog grijanja sa grijaćim kabelom od 20W/m - Computherm
 
  • Grijaći film od 140W/m2 - Computherm

Upute za električnog podnog grijanja sa grijaćim filmom 140W/m2 - Computherm


SOBNI TERMOSTATI ZA CENTRALNO GRIJANJE -COMPUTHERM 
 
  • Digitalni i bežični sobni termostati

TR-010 mehanički sobni termostat - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

Q1RX - prijemnik/utikač - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

Q2RF - utikač/pojačivač radio frekvencijskog signala - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

Q3 - digitalni sobni termostat - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

Q3RF - bežični digitalni sobni termostat - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

Q4Z - zonski upravljač centralnog grijanja - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

Q5RF i Q5RF(TX) - multi zonski prijemnik s dva bežična termostata - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

Q7 - digitalno programabilni sobni termostat - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

Q7RF - Bežični digitalno programabilni sobni termostat - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

Q7RF(RX) - dodatni bežični termostat - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

Q8RF i Q8RF(TX) - višezonski upravljač centralnog grijanja - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

Q10Z - višezonski žični upravljač centralnog grijanja - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

Q20 - programabilni digitalni sobni termostat - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

Q20RF - bežični programabilni digitalni sobni termostat - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

T30 - digitalni sobni termostat - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

T30RF - bežični digitalni sobni termostat - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

T32 - digitalni sobni termostat - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

T32RF - bežični digitalni sobni termostat - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

T70 - digitalno programabilni sobni termostat - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

T70RF - bežični digitalno programabilni sobni termostat - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm
 
  • Wifi sobni termostati

B220 - Wi-Fi daljinski upravljač/prekidač - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

B300 - Wi-Fi termostat sa žičanim osjetnikom temperature - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

B300RF - Wi-Fi termostat s bežičnim osjetnikom temperature - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

B400RF - Wi-Fi i bežični termostat sa zaslonom osjetljivim na dodir - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

E230 - programabilni digitalni Wi-Fi termostat za električne sustave grijanja - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

E280 - Wifi termostat sa podnim senzorom za podno grijanje - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

E280FC - digitalni programabilni Wi-Fi fan-coil termostat (za ventilokonvektore) - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

E300 - Wifi termostat sa podnim senzorom za podno grijanje - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

E300FC - programabilni digitalni Wi-Fi fan-coil (ventilokonvektor) termostat - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

E400RF - Wifi termostat sa dodirnim zaslonom i bežičnom prijemnom jedinicom - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

E800RF i E800RF(TX) - Wi-Fi višezonski regulator sa bežičnim termostatima (tipke na dodir) - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm
 
  • Cijevni i mehanički termostati

WPR-90GC - uronski termostat s kapilarom - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

WPR-90GD - nalijegajući cijevni termostat za centralno grijanje - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

WPR-90GE - uronski termostat - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

WPR-100GC - regulator pumpe sa žičanim senzorom - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

WPR-100GD - Nalijegajući cijevni termostat/regulator pumpe s kontaktnim senzorom - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

WPR-100GE - uronski termostat - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm
 
  • Centralnog grijanje - elementi

CPA20-6 i CPA25-6 - cirkulacijska pumpa za centralno grijanje - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

DS2-20 - magnetski separator mulja s priključkom 3/4" - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

DS5-20 i DS5-25 - magnetski separator (taložnik) mulja za centralno grijanje od 3/4" i 1"- Computherm

DF-230 - elektrotermički regulator centralno grijanja - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm
 
  • Ostalo

MP400 i MP420 - Pumpa za otpadne vodei drobilica - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm

KonvekPro - regulator termostat plinskih peći - Upute za korištenje i instalaciju - Computherm