Izbor podne obloge kod podnog grijanja

Završna obloga je dio sustava grijanja.

Odabir završne obloge jednako je važno za sustav podnog grijanja kao i sama tehnologija. Sama obloga je površina za prijenos topline. Srećom, većina tipa obloga koje se koriste danas je prikladna za podno grijanje, u skladu s odgovarajućim pričvršćenjem i pridržavanjem pravila postavljanja slojeva. Važan aspekt je uz vrstu i debljina završne obloge.

Osim podnih tepiha i masivnog drva, gotovo svaki materijal se može koristiti za podno grijanje do debljine 10-12 mm. Saznajte prednosti i nedostatke najčešćih završnih obloga.